ชื่อ - นามสกุล :นางสาวกนกพร ภูติวัฒนชัย
ตำแหน่ง :ครูผู้ช่วย
หน้าที่หลัก :ครูประจำชั้น ม.1
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :