ชื่อ - นามสกุล :นางสาวสุมาลา คำทา
ตำแหน่ง :ครู (คศ.1)
หน้าที่หลัก :ครูประจำชั้นอนุบาล 3
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :