ชื่อ - นามสกุล :นางสาววีราชินี เสนานัย
ตำแหน่ง :ครู (คศ.1)
หน้าที่หลัก :หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป ครูประจำชั้น ม.3
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารงานทั่วไป
หน้าที่ในกลุ่ม : หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป