ชื่อ - นามสกุล :นางลำพูน ลบทอง
ตำแหน่ง :ครู (คศ.1)
หน้าที่หลัก :ครูประจำชั้น ป.6
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :