ชื่อ - นามสกุล :นางสาวธาวิณี แดงวิชัย
ตำแหน่ง :ครู (คศ.1)
หน้าที่หลัก :หัวหน้ากลุ่มบริหารงานงบประมาณ ครูประจำชั้น ป.5
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารงานงบประมาณ
หน้าที่ในกลุ่ม : หัวหน้ากลุ่มบริหารงานงบประมาณ