ชื่อ - นามสกุล :นางเพ็ญศรี เพ็ญพร
ตำแหน่ง :ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)
หน้าที่หลัก :ครูประจำชั้น ป.1
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :