ชื่อ - นามสกุล :นายอุดม ขุนขจี
ตำแหน่ง :ผู้อำนวยการสถานศึกษา
หน้าที่หลัก :บริหารสถานศึกษา
ที่อยู่ :โรงเรียนวัดบางระโหง (ภิรมย์ศิริ)
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายบริหาร
หน้าที่ในกลุ่ม : บริหารสถานศึกษา