[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
ค้นหา   
เมนูหลัก
ระบบสมาชิก
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 2 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 0 คน
ฝากข้อความสนทนา
link banner
e-Learning
E-learning เพื่อการพัฒนาอาชีพ

  
ประวัติโรงเรียน  
 

-eae03175b04e7b48.png

123.jpg

wgoehP.jpg

         โรงเรียนวัดบางระโหง (ภิรมณ์ศิริ) เปิดเป็นโรงเรียนประชาบาลประจำตำบลบางข่า (ตำบลบางกร่างในปัจจุบัน)
เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2472 โดยได้รับการสนับสนุนจากพระอธิการกัน เจ้าอาวาสวัดบางระโหง ให้ใช้ศาลาการเปรียญ
เป็นที่เล่าเรียน โดยมี นายทองคำ ระรื่น เป็นครูใหญ่คนแรกและนางสาวจรูญ อัมหนา เป็นครูน้อย
        เมื่อปี 2474 พระยาภิรมณ์ภักดี ได้มาทอดกฐินที่วัดและได้บริจาคเงินไว้เป็นทุนสร้างโรงเรียน เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 2,000 บาทเศษ ท่านเจ้าอาวาสจึงได้จ้างช่างลงมือก่อสร้าง แต่ยังไม่แล้วเสร็จ
        ปี 2475 พระยาศิริชัยบุรินทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ได้นำกฐินคณะของจังหวัดนนทบุรี มาทอดที่วัดอีกและได้ร่วมรวบรวมเงินสมทบทุนสร้างโรงเรียนได้อีกประมาณ 3,000 บาทเศษ ท่านเจ้าอาวาสจึงได้เริ่มก่อสร้างต่อจนแล้วเสร็จ เป็นโรงเรียนโดยสร้างเป็นแบบ ป.2 เป็นเรือนไม้ปั้นหยา 2 ชั้น ชั้นล่างเป็นใต้ถุนโล่ง
        เปิดทำการสอนเป็นโรงเรียนเอกเทศถาวร เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2476 ชื่อโรงเรียนภิรมณ์ศิริ โดยท่านพระยาภิรมณ์ภักดีมาเป็นประธานเปิดอาคารเรียนและมีนายแส คล้ายมาก เป็นครูใหญ่
        ปี 2485 พระยาภิรมณ์ภักดี ได้อพยพครอบครัวหลบภัยสงครามมาพักอยู่ที่โรงเรียนแห่งนี้
        เมื่อคราวอพยพกลับ ท่านได้มอบไม้กะบงที่นำมาทำฝาที่พักชั่วคราวได้ทำฝาชั้นล่าง
        ปี 2545 บริษัท บุญรอดบริเวอรี่ จำกัด โดย คุณสันติ ภิรมณ์ภักดี ได้ให้ช่างมารื้ออาคารหลังเก่าที่ก่อสร้างไว้เดิม โดยจากอาคารไม้ 2 ชั้น ก่อสร้างให้ใหม่ เป็นอาคารคอนกรีต 3 ชั้น ใต้ถุนโล่ง รูปทรงแบบเดิม ใช้งบประมาณ 4,000,000 บาท ซึ่งได้ใช้เป็นอาคารเรียนอยู่ถึงปัจจุบัน
 
-.png

มีระเบียบวินัย ตั้งใจศึกษา ก้าวหน้าด้านเทคโนโลยี

17a5791c04f9b913e3b5df76b482767e.png

        มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ตามหลักสูตร คิดเป็น มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสำนึกในความเป็นไทย ร่วมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม รู้จักดูแลสุขภาพของตนเอง ดำเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง และเรียนรู้สังคมอาเซียน


577ed4be9ebd90bbd95327f6be5deec7.png

        1. จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตรสถานศึกษา
        2. จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดอย่างสร้างสรรค์ ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตุสมผล
        3. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และมีจิตสำนึกความเป็นไทย
        4. ส่งเสริมให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องจัดสภาพแวดล้อมในโรงเรียนให้เอื้อต่อการ จัดกิจกรรมการเรียนการสอนและตระหนักการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
        5. ส่งเสริมและจัดกิจกรรมให้นักเรียนมีสุภาพแข็งแรง มีสุขภาพจิตที่ดี
        6. จัดการเรียนการสอนโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นและการดำเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

        7. จัดกิจกรรมส่งเสริมประชาคม และวัฒนธรรมของอาเซียน

7b4b910d66cee4c13bc3d9750f18cedb.png

        1. ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตรสถานศึกษา
        2. ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจ แก้ปัญหาอย่างมีสติสมเหตุสมผล
        3. สถานศึกษาจัดกิจกรรมส่งเสริมการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองและพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
        4. ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและมีจิตสำนึกความเป็นไทย
        5. สถานศึกษาจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพกาย อารมณ์ และสังคม
        6. สถานศึกษาจัดกิจกรรมส่งเสริมประชาคม และวัฒนธรรมของอาเซียน
        7. สถานศึกษาผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมกันจัดสิ่งแวดล้อมที่ใช้เป็นแหล่งเรียนรู้เพื่อสร้างความตระหนักการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
        8. สถานศึกษาจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวหลักเศรษฐกิจพอเพียงโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น
        9. สถานศึกษาจัดกิจกรรมอัตลักษณ์ เทิดทูนชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
        10. สถานศึกษาส่งเสริมการจัดกิจกรรมวัยใสไร้เอดส์และปลอดจากยาเสพติด


1d18a41f132ab4608835e9bac8155edc.png

นักเรียนรักษ์สิ่งแวดล้อม


80e99b71801cf41c911ada180f63b34d.png

โรงเรียน สะอาด ร่มรื่น น่าเรียน

c65d071468fea03a1584a7f769e53dbc.png

อักษรย่อของโรงเรียนวัดบางระโหง (ภิรมย์ศิริ) คือ บ.ห.